تکنولوژی

آیا می دانید سری سی و یکم

مجموعه: آیا می دانید ؟

آیا می دانید,بیشتر بدانید,اطلاعات عمومی

آیا می دانید سری سی و یکم

آیا می دانید که …. ۸۵ درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کند.
آیا می دانید که …. انسان سالانه بیش از ۱۰ میلیو مرتبه پلک می زند.
آیا می دانید که ….فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیگرم غذا و ۲۰۰ لیتر آب مصرف می کند.
آیا می دانید که …. کهکشان راه شیری تقریبا صد میلیارد ستاره دارد.
آیا می دانید که ….قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است.
آیا می دانید که …. که هر ۵۰ ثانیه یک بار یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا می شود .
آیا می دانید که …. زمانی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه ی یک میلیونم ثانیه می ایستد.
آیا می دانید که …. تنها موجودی که می تواند به پشت بخوابد انسان است .

منبع:aftabir.com