• تکنولوژی

    فعالیت‌های آتشفشانی شروعی بی پایان دارد + تصاویر

    مجموعه: اخبار علمی و آموزشی تاریخ انتشار : سه شنبه, 30 دی 1393 10:37 در صورت فعاليت هم زمان تمام آتشفشان‌های كره زمين تصويری غير قابل باور پديد خواهد آمد كه ديگر اميدی به حيات نيست. مجموع آتشفشان‌ها در سراسر کره‌ی زمین و در اعماق اقیانوس‌ها حدود 1300 تا 1500 مورد برآورد شده است. این آتشفشان ها به طور متوسط 10 تا 20 مورد فوران گزارش شده و به عقیده‌ی پژوهشگران احتمال اینکه همه‌ی آنها در یک زمان فعالیت نمایند بسیار کم است و غیر ممکن به نظر می‌رسد. محققان می‌گویند اگر این اتفاق بیافتد تاریکی زمین را فرا می‌گیرد و لایه ای از ابر ضخیم دود و گرد و…