آذری جهرمی درباره گرانفروشی اینترنت: کوتاه نمی‌آییم

زبانک  > متفرقه >  آذری جهرمی درباره گرانفروشی اینترنت: کوتاه نمی‌آییم
0 Comments

[ad_1]


ما به گران فروشی اپراتور‌ها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمی‌کنیم در حالی که می‌توانیم محدودیت‌هایی را برای آن‌ها اعمال کنیم، اما این امر باعث کاهش کیفیت خدمات برای مردم خواهد شد و ما نمی‌خواهیم که چنین اتفاقی بیفتد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.