بهترین برنامه بدنسازی سال ۱۴۰۰چیست؟

زبانک  > متفرقه >  بهترین برنامه بدنسازی سال ۱۴۰۰چیست؟
0 Comments

در عاقبت عضله ها دیگر هنوز به حدی نرسیده اند که سیگنال رشد درشون فعال بشه. همینطور حیاتی تغییر و تحول در سیستم تمرینی پرورش عضله‌ها متوقف نخواهد شد و بدن اساسی تمرین سازش پیدا نخواهد کرد. به عنوان مثال در حرکت اسکات، نقطه ناتوانی وقتی میرسه که عضله ها پائینی کمر قلیل میآورند، و همین در حالیست که هنوز ماهیچه‌ها قادر و بزرگتر جلوی پا قدرت انجام حرکت را داشته و میتوانند هنوز تکرار انجام دهند. البته برخی بر همین باورند که آهسته و اصلی کنترل انجام دادن تمرینات چربی سوزی را افزایش میدهد. در صورتیکه هر حرکت را به حد ناتوانی تام در رنج مربوط برسانید، صرفا نیاز دارید که یک ست از هر کدام از همین حرکات استفاده کنید. در بالاترین نقطه لحظهای مکث کرده سپس پاها را به نقطه آغاز بازگردانید. به این معنی که شما میتوانید قبل از اجرای اسکات، ابتدا همین ماهیچه ها را اهمیت حرکاتی مثل پرس پا یا این که جلو پا دارای دستگاه که فشاری به عضله ها کمر نمیآورند به ناتوانی برسانید و آنگاه حرکت اسکات را آغاز کنید. اینکار را می توان در گزینه همه عضله‌ها انجام اعطا کرد که ابتدا انها را کلیدی حرکتی ایزوله کننده به ناتوانی رساند و آنگاه سریعا حرکت ترکیبی را دنبال کرد. نخست حساس حرکت تکثیر از جانب ماهیچه ها شانه را به ناتوانی برسانید بعد پر سرعت و بلافاصله حرکت پرس کتف را اجرا کنید. مانند دیگر شامل ماهیچه‌ها شانه در برنامه بدنسازی در باشگاه حرکت تکثیر میباشد. به همین خاطر شما به جهت ایزوله کردن عضله پشت بازو نیاز به سیمکش و به جهت دلتوئید ها نیاز به نشر و به جهت عضله ترپ یا این که ذوزنقه ی پشت شانه نیاز به شراگ دارید. بالاتنه شما در حین انجام حرکت بایستی به طور کامل ثابت باشد و صرفا دست ها می بایست حرکت کنند. توجه کنید که در اجرای حرکت اسکات در هیچ نقطه ای مکث نکنید خیر بالا خیر ذیل و همت نمایید تکرارها را قابل انعطاف و اهمیت در دست گرفتن فرم صحیح انجام دهید.از حریف کمکی امداد بگیرید. برای مثال حرکت پرس بالای سر به جهت کتف ها، پشت بازو، دلتوئید و ترپ را به طور همزمان بکار میگیرد ولی هیچیک را در دامنه حرکتی کامل به حرکت وا نمیدارد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با برنامه بدنسازی روز اول وب سایت خویش باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.