بهترین زمان برای کاشت نهال گردو در پاییز است

0 Comments

بدون بو و به رنگ سیاه( مجددا پر شود و بمدت شش ماه فرصت داده شود تا نشست کند. گردو خوشه ای زود بازده که در هر خوشه 10 تا 15 عدد گردو می بندد. یکی از مهمترین مزایای پیوند در نهال گردو. اصلاً خصوصیات یک نهالستان خوب چیست و در هنگام خرید نهال باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ این افراد در صورت داشتن یک مشاور حرفه ای در زمان خرید و کاشت بذر و نهال های گردو از ابتدا طبق یک برنامه اصولی و حساب شده به اهداف خود می رسیدند. خاک مناسب برای کاشتن نهال گردو؛ باید بافت ماسهای ریز داشته باشد تا شرایط را برای پیشروی ریشه مهیا نماید. نهال گردو چندلر : این رقم را میتوانید در ارتفاع 0 تا 1200 متر از سطح دریا بکارید. ارتفاع از سطح دریا در مناطق سردسیر معمولا بیشتر از 1200 متر است. با آگاهی از تمامی موارد فوق، میتوان یک رقم برای مناطق سردسیر یافت.

نهال گردو پیوندی
این نهال را می توانید به ترتیب با تراکم 7 ، 7 ، 7 متر بکارید. هر گونه از نهال های گردو در 1 شرایط دمایی به میوه دهی محصولات خود نزدیک می شوند. برخی از گونه ها در محل نوک شاخه ها میوه می دهند و برخی از گونه ها در چندین نقطه جانبی شاخه ها به ثمر می نشینند. همچنین می توان برای بهبود گرده افشانی چندشاخه را با رقم گرده افشان پیوند کرد اولین دانه های گرده آزاد شده گردو ظرفیت جوانه زنی بیشتری دارند دانه های گرده ذخیر شده در شرایط طبیعی ، قوه نامیه خود را در مدت ۲ تا ۳ روز از دست میدهند در برخی موارد دانه های گرده جمع آوری شده در معرض تابش خورشید و در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد قوه نامیه خود را در مدت ۱ تا ۳ ساعت از دست می دهند.

طرز تهیه نهال گردو
در طول دوره خواب زمستانه، گردو میتواند سرمای ۱۱- درجه سانتی گراد را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای ۲- تا ۳- درجه سانتی گراد موجب از بین رفتن برگها، شاخهها و گلها شده و در نتیجه محصول کاهش مییابد. نهالستان ایران گردو فعالیت خود را از سال 1387 توسط آقایان مجیدبرزگر و صفدر افشاری هر دو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باغبانی در زمینه تولید نهال گردو پیوندی از دوره طرح کارشناسی ارشد در سطح 1000 مترمربع با بررسی روشهای نوین پیوند گردو و شناسایی ژئوتیپهای برتر استان و کشور شروع کرده و به مرحله تولید عکس نهال گردو تجاری رسید. روش متداول در شناسایی این باکتری استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی / فیزیولوژیک و آزمون بیماری زایی است. پس از کاشت نهال و سربرداری در ارتفاع حدود ۱۲۰ سانتیمتری، در سال بعد شاخههای فرعی تولید میشوند که ۴-۳ شاخه مناسبتر را حفظ کرده و بقیه را حذف کامل میکنند.

برای یک درخت 15 ساله گردو یک کیلو گرم سولفات پتاسیم 500گرم سولفاتروی 500گرم سولفات آهن روی کودهای آلی(حیوانی)ریخته وباقیمانده ی چاله را با برگهای خشک پر میکنند وروی آنها خاک مرغوب می ریزند.کودهای ازته شامل نیترات واوره می باشدکه در دو نوبت به درخت گردو داده می شوند. که توسط کارشناسان تعیین میشودغنی شود.این عناصر بایستی همراه خاک مخلوط ودر چاله های حفر شده ریخته شود.نوع کود ومیزان آن بستگی به نوع خاک دارد.تقویت خاک قبل از کشت بسیار مفید ودر رشد درخت مؤثر است.وچون درخت گردو در سالهای اولیه رشد وریشه بندی زیادی دارد کودهای آلی (کود حیوانی)بایستی همراه کودهای شیمیایی در زمستان بصورت چال کوددر سایه انداز درخت داده شود.چال کود گودالی به عمق یک متر وعرض 40سانتیمتر وبطول یک متر است.که در سایه انداز درخت حفر می گردد.برای یک درخت 15 ساله گردو یک کیلو گرم سولفات پتاسیم 500گرم سولفاتروی 500گرم سولفات آهن روی کودهای آلی(حیوانی)ریخته وباقیمانده ی چاله را با برگهای خشک پر میکنند وروی آنها خاک مرغوب میریزند.کودهای ازته شامل نیترات واوره می باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده میشوند.چنانچه از نظر کمبود آب محدودیت نباشد.در نوبت اول در اسفند ماه مقدار 300گرم نیترات آمونیم ودر اوایل خرداد ماه هم 300گرم نیترات آمونیاک به درختان داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *