(تصاویر) درگیری دو شاهین بر سر یک کبوتر

زبانک  > متفرقه >  (تصاویر) درگیری دو شاهین بر سر یک کبوتر
0 Comments

[ad_1]

این اتفاق چیزی شبیه جنگ است اما در واقع نوعی آموزش از شاهین ماده بالغ به شاهین کم تجربه است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.