(تصاویر) کبوتربازی پلیس‌های آذربایجان

زبانک  > متفرقه >  (تصاویر) کبوتربازی پلیس‌های آذربایجان
0 Comments

[ad_1]

خیابان های شهر باکو پایتخت آذربایجان خالی از جمعیت است و به جز نیروهای پلیس و کبوترها چیزی دیده نمی شود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.