حضرت یوسف علیه السلام – دانشنامهی اسلامی

زبانک  > متفرقه >  حضرت یوسف علیه السلام – دانشنامهی اسلامی
0 Comments

عزیز زیرا نگاه کرد، دید پیراهن یوسف از عقب دریده شده است. به عبارتی اعلام نماید که در صورتی که شخصی به خاطر واهمه از پروردگار در غیاب عزیز به همسرش مکر نکرده، قطعاً به هیچ چیز دیگری هم توطئه نمی کند و چنین کسی سزاوار میباشد که بر هر چیز از جان و متاع و آبروی مردمان امین شده، و مردمان از امانتش به کارگیری کنند. اگر چه عزیز مصر، به بیگناهی یوسف (علیهالسلام) باخبر بود، اما جامعه مصر ـ از جمله پادشاه و پیکی که به زندان نبی بود ـ گمان میکردند که او به عزیز خیانت کرده هست و همین التماس یوسف (علیهالسلام) نیکی به جهت دوراندیشی عزیز، بلکه برای دانایی جامعه مصر بود و ذکر نام عزیز صرفا بهانهای برای طرح همین موضوع Yousef Asadi facebook بود. احتمال دیگر آن می باشد که یوسف (علیهالسلام) کلیدی دقت به توصیه عزیز مصر، پیگیر این قضیه نشد که دوراندیشی او از اورجینال قصه را به اطلاع همگان برساند، و به عبارتی به تعهد ضمنی خود به عزیز مصر مبنی بر مکتوم ماندن همین راز متعهد ماند. ولی حالا که بعد از گذشت سالها، خویش آن زنان آمادگی اعتراف را داشتند، یوسف (علیهالسلام) التماس کرد تا اورجینال قصه از آن‌ها پرسیده شود، تا هم جامعه مصر از بدبینی نسبت به او رهایی یابند و هم خویش او به عهدی که برای مکتوم ماندن راز به عزیز دیتا بود، دارای مسئولیت بماند و همین وفاداری به عهدش را به اطلاع عزیز مصر برساند. سلطان تمامى زنانى که در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و درباره او دارای ایشان به گفتگو پرداخت، همگى به برائت ساحت او از جمیع آن تهمت ها متفق گشته به یک صدا گفتند: آفریدگار منزه هست که ما از او هیچ سوابق سویى نداریم، در همین جا همسر عزیز گفت: دیگر حق آشکارا شد و ناگزیرم بگویم تمامی فتنه ها ذیل سر من بود، من شیدا او شده و دارای او بناى مراوده را گذاردم، او از راستگویان است. در آن هفت سال قحطی، که سراسر مصر و اطراف را قحطی فرا گرفته بود، مردم میهن کنعان (فلسطین) نیز قحطی زده شدند، و حتی یعقوب و فرزندان او نیز از همین بلای عمومی برخوردار بودند. مدیریت سابق روابط عمومی این سریال در پی اختلاف اصلی کارگردان و تهیهکننده آن فرجالله سلحشور گفت که تمام مبالغ هزینه شده برای ایجاد این سریال بیش از ۱۲ میلیارد تومان بودهاست؛ که ۶ میلیارد تومان آن توسط صداوسیما و سایر توسط شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت شدهاست کارگردان سریال (فرجالله سلحشور) اصلی حضور در کانال جهانی لیوان جم ۳ ضمن تکذیب ادعای رئیس کهن رابطه ها عمومی همین سریال گفت: جمع هزینههای تولید همین سریال حدوداً ۷ میلیارد تومان بودهاست. همین قصه از امام درست گو (علیهالسلام) هم نقل شده است، با همین بیش تر که یوسف گفت: چرا جامه بر بر روی آن بت انداختی؟ در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت سایت یوسف اسدی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.