دستورالعمل فروش زمین 99 ساله به صاحب مسکن

0 Comments

به همین خاطر سفارش میشود حیاتی تهیه قولنامه، طر فین معامله، به حضور در محل کار اسناد قانونی در تاریخ و مکان مشخصی، دارای تعهد شوند. در همین مرحله اسم فروشنده و مالک ملک در گواهی را دارای نیز تطبیق دهید. نادری همچنین تاکید کرد: باید دقیقا درآمدهایی که قابل تحقق است و هزینههایی که الزامی می باشد را مشخص و معلوم کنند و در تراز آن‌گاه هزینههایی که قابل تغییر تحول هست آورده شود. دارای اعلام پیشفروش نزدیک به ۲ هزار آپارتمان را در مدت دوران ۲ هفته فروختم. گروه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی اهمیت توصیه کمپانی عمران شهرهای جدید برای «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در این خصوص را مورد تایید قرار داد. البته در آینده، مالکان زمین کار کشته خواهند بود مستقیماً از شیوه Sandbox حساس هزینه تراکنش ۵٪ به جهت SAND مبادرت به فروش زمینهای خود کنند. قبل از آغاز فعالیت مطمئن گردید که از درگاه رسمی پروژه به جهت خرید NFT زمین خود استفاده میکنید، یا این که این که یک مارکتپلیس دارای را برای این فعالیت برگزینید. براین اساس چنانچه از روشهایی به جهت دور زدن تحریمهای بایننس به کارگیری میکنید، به طور کامل جانب احتیاط را نگه دارید و بیگدار به آب نزنید. همین نکته را فراموش نکنید، که در اراضی و باغات عموماً بین همسایگان به خواسته عبور و مرور و بهره مندی از آب نهر، حق ارتفاق پیش بینی شده؛ در شکل احراز چنین حقی به جهت همسایگان، از حدود و موقعیت بهره مندی دیگران با خبر گردید تا در آتی از بروز مناقشات نسبت به بهره مندی از چنین حقی جلوگیری نمایید. یکسری دانش گاه به جهت خرید کردن تعدادی آپارتمان مراجعه کردند. به همین خاطر حیاتی دوستم «عباس مسفروش» سهیم شدم و مبلغ ۵ میلیون چکی را که او دیتا بود به جهت خرید همین زمین به نظامالسلطنه پرداخت کردم. پول به اندازه به جهت خرید همین زمین نداشتم. برای این که صاحبان آن زمینها را پیدا درج اطلاع رسانی فروش زمین در گیلان کنم، تحقیق کردم. فیالبداهه رقم یک میلیون تومان را سفارش داد که به جهت آن زمانه رقم قابل توجهی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *