رئیسی: دیوان عدالت درباره احقاق حقوق پرستاران اقدام فوری کند

زبانک  > متفرقه >  رئیسی: دیوان عدالت درباره احقاق حقوق پرستاران اقدام فوری کند
0 Comments
رئیسی: دیوان عدالت درباره احقاق حقوق پرستاران اقدام فوری کند

[ad_1]

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سختی های کار پرستاری ادامه داد: این شغل، کاری است که عشق، ایمان و ایثار می طلبد. کار پرستاران ما امروز همراه با عشق، ایمان، ایثار، گذشت و کار معرفتی و حرفه ای است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.