زبان بدن

زبانک  > متفرقه >  زبان بدن
0 Comments

زبان بدن

اخطار! این مقاله یک مقاله رایگان راجب زبان بدن می باشد که شما با خواندن آن می توانید اطلاعات خودتان را تا حد بسیار زیادی بالا ببرید!

شما ممکن هست گمان نمایید که گویش دارای شرکت یا تیم شما لهجه پارسی است، ولی نادرست می کنید. بیشترین زبانی که به آن گویش کلام می‌شود، آنی نمیباشد که اهمیت کمک آن کلام می کنید. او‌لین زبانی که نیاز به یادگیری آن داریم لهجه بدن میباشد و شما نیاز دارید اعتنا بیشتری به آن بکنید. پس بایستی بدانیم گویش تن چیست؟ زبان بدن یا این که تنگفت به مجموعه ی رفتارهای غیرکلامی و فیزیکی اطلاق می شود که در آن شخص سوای حرف کردن قوی به انتقال پیام و برقراری رابطه مهم دیگران است. یادگیری تکنیک‌های زبان تن سبب می شود که ما در ارتباطات غیر کلامی خود که بخش عمده‌ای از ارتباطات ما را تشکیل میدهند توانمندتر شویم و اهمیت استعمال بهینه از این تکنیک های زبان تن می توانیم در ارتباطات و مذاکرات خود خوب تر بدرخشیم.

اهمیت یادگیری لهجه بدن چیست؟

اهمیت یادگیری لهجه بدن چیست؟

 لهجه بدن یا Body Language یکی از از اجزای ارتباطات غیر کلامی میباشد که در برقراری ارتباطات روزمره ما منزلت  پررنگی دارد. لهجه تن در نوشته زندگی ما قرار دارد، از ارتباطلات روزمره ی ساده تا مذاکرات پیشرفته لهجه تن نتایجی که ما به دست می آوریم را ذیل اثر گذاری قرار می دهد. ما می توانیم مهم یادگیری گویش پیام های بهتری را در رابطه ها کاری و اجتماعی خود ارسال و اخذ کنیم، به ابلاغ بهتر زمانی گویش بدن را یاد می گیریم می توانیم در اختیار گرفتن بیشتری روی پیامی که می خوا‌هیم ارسال کنیم داشته باشیم و پیام ها و رفتارهای دیگران را خوب تر شناسایی کنیم. برای مثال می توانیم با یادگیری همین اصول و قواعد در هنگام حرف اهمیت ترفند های گویش بدن کلام خود را تایید کنیم که همین کار در اثر قسمتی حرف ما تاثیرگذار است. آنچه ابلاغ می نمایید چندان مهم نیست… در هر دیدار شما قبل از این که سخنی بگویید یا این که حرفی بشنوید کردار و حالات طرف در مقابل رو می بینید. زمانی که در یک توده به جهت او‌لین بار شخصی را ملاقات می کنیم درباره دوستی یا دشمنی آن ها یا احتمال صمیمی شدن حیاتی آن‌ها را از بر روی آنچه می بینیم قضاوت می کنیم. امروزه عمده محققان همین حوزه بر این امر توافق نظر دارا هستند که کلمه ها و کلمه ها عمدتا به جهت انتقال دیتاها هستند در حالیکه گویش تن برای ارائه دیدگاه های فردی است که در برخی موارد نیز از آن به عنوان جانشین پیام های شفاهی استفاده می شود. به تیتر نمونه یک زن می تواند مهم نفوذ نگاهش نگاهی به مرد بیاندازد که او را قبض روح کند؟ شخص ماهر اهمیت گوش دادن به صدای اشخاص باید بتواند تشخیص دهد که او چه حرکتی می خواهد انجام دهد و حتی اهمیت تماشا حرکات شخص، زبانی که می خواهد با آن صحبت کند را پیش بینی نماید. آنچه ابلاغ می کنید حیاتی نیست اهمیت شرایط چهره است

زبان بدن به چه صورت احساسات و اذهان ما را لو می دهد

 وضع عاطفی ما از روش لهجه بدن منعکس می شود. هر حرکت یک دکمه با ارزش به جهت ادراک عاطفه ها هر فرد می باشد. بگذارید یک مثال برای روشن شدن مطلب برایتان بیان کنم، مرد چاقی که نگران بیش تر وزن خویش است، در بیشتر زمان ها غبغب خود را می کشد و یا زنی که نگران چربی های طولانی تر پهلویش می باشد مدام پیراهنش را به سمت تحت صاف می کند. کسی که احساس هراس یا این که تدافعی بودن می نماید ممکن هست دست به سینه بنشیند یا پایش را روی پایش بیندازد یا هر دو فعالیت را اهمیت هم انجام دهد. دکمه تلاوت گویش تن این است که ضمن گوش دادن به آنچه دیگران می گویند و دقت نمودن به شرایط صحبتشان بتوانیم وضعیت عاطفی آنها را فهم و شعور کنیم. همین کار به ما کمک می نماید تا حقیقت را از لاف تمیز دهیم. اما زبان تن پیچیده خیس از همین میباشد که اهمیت دانستن چند نکته بتوان خوی طرف مقابل را تحلیل کرد. به جهت پی بردن به زبان تن معمولاً باید تعدادی حرکت و خلق را همزمان حساس هم تحلیل نمود تا به صدق بتوان گویش بدن را تشخیص داد.

چطور حساس گویش بدن، مچ دروغ‌گو را بگیریم؟!

 مهارت لهجه بدن ذاتی ست یا این که اکتسابی؟

 مهارت لهجه بدن ذاتی ست یا این که اکتسابی؟

 اهمیت یک سوال شروع می کنیم. وقتی دست به سینه می نشینید دست چپ را بر روی راست می اندازید یا این که راست را روی چپ؟ عمده مردم تا موقعی که آزمون نکنند مطمئن نمی باشند که چگونه این فعالیت را می کنند. همین الان دست به سینه بنشینید و بعد از آن به سرعت موقعیت خود را تغییر تحول دهید. بالاخره متوجه خواهید شد که یکی از از این دو شرایط برایتان ریلکس تر خواهد بود. شواهد نشان می دهد که همین یک ژست ژنتیکی هست که نمی توان تغییرش داد. درست می باشد که تفاوت های فرهنگی بسیارند ولی نشانه های مهم زبان بدن در تمامی فرهنگ و تمدن ها و اقشار حدوداً یکی است. ولی این مشاجره که کدام حرکات اکتسابی بوده و به تدریج به عادت تبدیل شده و چه حرکاتی ذاتی میباشند هنوز ادامه دارد. مثلا بخش اعظم مردان ابتدا آستین راست کتشان را می پوشند در حالی که بخش اعظم زنان اول استین چپ را به تن می کنند. البته همین فرمان حاکی از آن است که مردان اکثر از نیمکره راست استفاده می کنند و زنان از نیمکره چپ. (تحقیقات اثبات می کند که مردان عمده از نیمکره سمت چپ شان استعمال می کنند، این نوشته که مردان عمده از نیمکره سمت راست خویش به کار گیری می کنند برگرفته از مکتوب body language نوشته خانم الیزابت کوهان می باشد که در منتخب از مکتوب خویش به همین مسئله اشاره کرده و گفته شده که مردان اکثر از نیمکره سمت راست خود به کار گیری می کنند.

نکات مهم برای یادگیری زبان بدن

نکات مهم برای یادگیری زبان بدن

آنچه که شما از اشخاص متفاوت در حالت های گوناگون می شنوید و یا می بینید لزوماً: بینش واقعی و حقیقی افراد را نشان نمی دهد. شما باید از این سه قانون پایین به جهت اظهار نظر صحیح پیروی نمایید قانون اول: گروه حرکات را اصلی نیز در نظر بگیرید یک عدد از متداول ترین اشتباهات خواندن لهجه تن این است که یک حرکت را انقطاع از بقیه حرکات یا وضعیت تعبیروتفسیر کنید. به عنوان مثال خاراندن سر تعاریف متفاوتی مثل غرق ریختن عدم اطمینان، شوره موی سر، کک، فراموشکاری و دروغگویی دارااست و فهمیدن این که کدام مضمون‌ در گزینه کدام شخص صدق می کند بسته به سایر حرکات همزمان فرد دارد. لهجه بدن مثل هر زبان دیگری دارای واژه، گزاره و نقطه گذاری ست. هر حرکت مانند یک کلمه تنهاست و هر کلمه معانی متعدد و متعددی دارد. به عنوان مثال در لهجه انگلیسی واژه و کلمه “dressing” روستا مضمون‌ متفاوت دارد که شامل لباس پوشیدن، چاشنی غذا، مایه داخل شکم مرغ، مرهم زخم، کود و مهتری اسب است. صرفا هنگامی که یک کلمه را مهم واژه و کلمه دیگر در یک گزاره قرار می بدهید می توانید معنای آن را به طور کامل فهم کنید. تیم حرکات و ژست های ما در قالب یک جمله قرار می گیرند و دیدگاه واقعی فرد را لو می دهند. یک مجموعه گویش تن درست مثل یک گزاره باید دست کم سه واژه داشته باشد تا دقیقا بتوان مفهوم هر واژه و کلمه را تعبیر و تفسیر کرد. فرد شهودی کسی است که می تواند جملات گویش بدن را بخواند و آن‌ها را با کردار شخص مطابقت دهد. قانون دوم: دنبال هم خوانی بگردید تحقیقات نشان می دهد که تاثیر آرم های غیر کلامی تقریبا پنج برابر حرف است، به تیتر نمونه اگر ببنید سیاستمداری برای شما سخنرانی می کند و به شما می گوید که نظرات: جوانان را مهم آغوش باز می پذیرد در حالیکه دست به سینه ایستاده و چانه اش زیر است. آیا حرفش را اعتقاد می کنید؟ حالا چنانچه در حالیکه ضربات کوتاه و تندی بر روی میز میزند کارایی نماید متقاعدتان کند که شخص دلسوزی ست چطور؟ وقتی فروید گفت که یکی از مراجعانش از ازدواجش اظهار راضی بودن کرد در حالیکه حساس رینگ ازدواجش بازی می کرد آن را از انگشتش خارج می کرد دوباره به انگشت می کرد. فروید متوجه شد که او دروغ می گوید و در واقع در زندگی اش خلل دارد. قانون سوم: حرکات فرد را در چارچوبی که شکل می دهند بخوانید همه حرکات می بایست در چارچوبی که صورت می دهند تعبیر و تفسیر شوند. برای مثال درصورتیکه شخصی در یک روز سرد برفی دست به سینه در حالیکه پاهایش را محکم روی هم انداخته و زنخدان اش هم رو به تحت هست به احتمال قادر به این معناست که سردش شده و معنای واکنش دافعی نمی دهد. البته اگر به عبارتی فرد اهمیت به عبارتی حالات سر میز فروش روبروی شما نشسته باشد به صحت می اقتدار حرکت او را به این معنا دانست که نسبت به سفارش شما احساس منفی دارد.

 نکته به کار گیری از زبان بدن

 نکته به کار گیری از زبان بدن

 احتمالا برای شما نیز پیش آمده که یکی از دوستانتان به طراوت کتابی در آیتم لهجه بدن می خواند یا در دوره ای کمپانی می نماید و سریع آغاز به تحلیل زبان بدن افراد می کند.که فلانی که دست به سینه ایستاده “گارد دارد” و در وضعیت دفاعی قرار دارد. یکی از اشتباهات معروفی که در تفسیر زبان تن اشخاص رخ می گیرد در زمینه ی ژست دست به سینه بودن اشخاص است. در صورتی که ممکن هست فرد در محیطی قرار داشته باشد که سردش باشد و دست به سینه شود تا کمی دست هایش گرم شود یا این که همین که ممکن میباشد به نماد ی احترام دست به سینه ایستاده است. کلیدی ترین نکته ای که در این قسمت می بایست یاد بگیریم همین است که نماد به خودی خود معنا ای ندارند و نمی قدرت از بر روی آن ها قضاوت کرد و بایستی دقیقا تمام، این گزینه در سخنرانی هم صورت می دهد کسانی که در دوره های سخنرانی کمپانی می کنند اغلبشان به جای این که به تمرینات سخنرانی و رشته بیان بپردازند و مهارت خودشان را در همین حوزه ارتقا دهند به نقد نمودن دیگران می پردازند. ممکن است شما نیز از افرادی شنیده اید یا این که جایی خوانده باشید که در خواند طریق قرارگیری ما، حرکات تن و دست به هنگام سخن کردن، همه و همگی در رخ دادن و تأثیرگذاری ارتباطات ما  علی‌الخصوص ارتباطات کلامی  نقش موثری دارند.

منبع  : maryammobaraki.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.