شیر فشارشکن – WayMarket

زبانک  > متفرقه >  شیر فشارشکن – WayMarket
0 Comments

در ادامه حساس ما همراه باشید تا در خصوص نحوه عملکرد، انواع، مزایا و معایب شیرهای فشارشکن بیشتر دعوا کنیم. درنتیجه دقیقاً بهنوعی تنظیم میگردد که تا حدی که فشار سیال را تا اندازه موردنظر کمتر دهد، از خویش واکنش نشان دهد. واحد ترازو گیری فشار بر حسب Bar و یا PSI بوده و شیرهای اطمینان اهمیت دو استاندارد ASME یا API526 هستند. واحد تنظیم نقطة شبنم پالایشگاه گاز پارس جنوبی، از دو شیوه متعدد بر پایة ارتباط ها ترمودینامیکی به کارگیری می شود. کنترلر دیجیتالی هیدروکن جهت کنترل دما و سایز سنگدانه خروجی دستگاه(به دو رخ دستی و اتوماتیک) به کارگیری می شود. لذا می بایستی ایمنی مدار را به نحو قابل محسوسی افزایش اعطا کرد که در بهترین وضعیت بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ را کنترل کرد. 6- فرقی نمی‌کند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا گاز (و یا این که این‌که در چه دمایی هستند)؛ در هر حالت می توان از همین شیرها به جهت در اختیار گرفتن فشار آن‌ها به کارگیری کرد. در دست گرفتن فشار موجب میشود که ایمنی دستگاهها و ادوات بهطور تمام تضمین شود. در ادامه در قسمت تحلیل گونه های شیرآلات فشارشکن به این مورد قضیه بهطور مفصل میپردازیم. مکانیزم تنظیم فشار خروجی هم در همین دسته از شیرها به یاری پیچ هست که در ادامه عمده در همین خصوص دعوا خوا هیم کرد. ما فشارشکن هایی اساسی ارزش و کیفیت متافوت به شما پیشنهاد و ارائه خوا‌هیم نمود. همین شیر ها به جهت صنعت های آب و فاضلاب، تصفیه منزل ها، سد ها و هر سیستم لوله کشی دیگری که فشار در قسمت هایی از آن بالاتر از حد مورد نیاز باشد کاربرد دارد. بهاینترتیب که آب اهمیت فشار بالا به کانال وارد می‌گردد و برای توزیع آن در خانهها نیاز به کاهش فشار داریم. بهاینترتیب که نیروی سیال موجب بستن شیر و قطع شدن مسیر سیال می‌شود و از آنطرف نیروی عکسالعمل فنر، موجب باز شدن مسیر فشار شکن هیدرولیک فرمان ۲۰۶ جریان سیال میشود. بهاینترتیب فشار سیال در خروجی تا مرحله معینی کمتر پیداکرده و در آنجا اثبات باقی میماند. برای تشریح خوبتر مکانیزم عملکرد شیرهای فشارشکن حتمی هست تا دانش کافی در خصوص اجزای تشکیلدهنده همین مدل از شیرآلات داشته باشیم. این گونه از شیرآلات به جهت در اختیار گرفتن فشار در تجهیزات و خطوط لولهای که تحتفشار عمل میکنند، مورداستفاده قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.