فراوانی از شادی – 7 چیزهایی که شما باید بدانید که برای غلبه بر افسردگی روح!

زبانک  > متفرقه >  فراوانی از شادی – 7 چیزهایی که شما باید بدانید که برای غلبه بر افسردگی روح!
0 Comments

[ad_1]

فراوانی از شادی برای همه در دسترس است. متاسفانه بسیاری از مردم روز به روز با افسردگی روح. بله کسانی هستند که به طور طبیعی پیدا کردن آن آسان است برای رفتن در مورد روز خود را نور دل و شاد. اما برای بسیاری از ما برای یادگیری از طریق کلمه چگونه به نگه داشتن لذت فراوان خداوند در جریان زندگی ما است.

زندگی در شادی است تنها راه برای زندگی است. اگر شما توافق می کنید و شما آماده برای گفتن خداحافظی به افسردگی روح و سپس ادامه مطلب برای دریافت خود را از امروز آغاز شده است.

7 چیزهایی که شما باید بدانید که به جای افسردگی روحی با فراوانی از شادی:

1. در زمان سختی و رنج و شادی و نمی باید به ترک شما

شما باید یک انتخاب یا اعتماد به خدا و یا نگرانی; شادی را انتخاب کنید و یا اضطراب است. در هر صورت شما با مشکل مواجه شود. عیسی مسیح گفت: این امکان وجود دارد که در صلح و تشویق خوبی حتی در میان مصیبت چرا که او تا به غلبه بر جهان است.

“در این دنیا شما باید مصیبت: اما از تشویق خوب من غلبه بر جهان است.” — یوحنا 16:33

واقعا آن را کاملا به شما است. فقط به خاطر اینکه شما مشکل معنا نیست که شما باید به از دست دادن شادی خود را. شما می توانید به طور کامل تشویق, چون شما می دانید که عیسی مسیح در حال حاضر غلبه بر.

2. شما می توانید خنده را در مشکل به جای تراز خود را با آن

واکنش های خود را به طوفان زندگی هستند چه خواهد موفقیت خود را تعیین. اگر شما را به دردسر و شروع به تمرین این مشکلات با شادی خداوند را در زندگی خود را به طور ناگهانی توان با جایگزین نگرانی و اضطراب. برای نگه داشتن خود را در شادی شما باید عمده در وعده خدا و نه مشکلی از این جهان است.

3. هر انسان در روی زمین در جستجوی شادی

شادی یک چیز است هر کس می خواهد از زندگی. اگر شما انتخاب می کنید برای زندگی در شادی دیگران خواهد بود به معنای واقعی کلمه به شما کشیده شده. شما تبدیل خواهد شد مانند یک آهنربا برای افسرده و brokenhearted که به دنبال امید. شادی مسری است.

زندگی در شادی خداوند یکی از موثر ترین راه برای رسیدن به دیگران و به اشتراک گذاشتن عشق مسیح و پر برکت به عنوان یک برکت و رحمت است.

4. خدا می بخشد و می خواهد شما را به شروع زندگی در شادی دوباره

خدا در انتظار است به بیامرز کسانی را که توبه کنند و برای آمرزش بخواهید. او می خواهد شما را به بازگشت به بالا و شروع به زندگی در شادی دوباره. آن است که شیطان آن را محکوم و خجالت زده شما را با گذشته است.

مقاومت در برابر افکار شکست و دوباره پر کردن خود را با شادی گرفتن در کلمه و سکونت در محل ،

5. شادی شما می توانید نگه دارید زندگی خوب

قدرت شفا از شادی کار می کند مانند دارو در بدن شما است.

“پیشواز قلب عمل صالح انجام دهند مانند یک دارو; اما روح شکسته drieth استخوان.” — ضرب المثل 17:22

بدن شما نبود ایجاد نگرانی در مورد هر چیزی که کمی. شما ایجاد شد به راه رفتن در شادی خداوند در هر روز از زندگی خود را. شادی خود را نگه می دارد شما به خوبی زندگی می کنند.

6. شادی به قدرت

شادی مشتاق و توانمند سازی. شادی خداوند قدرت خود را. (نحمیا 8:10) از دست دادن شادی خود را و شما از دست دادن قدرت خود و شور و شوق.

7. در حضور خدا است پری از شادی

شادی خداوند چشمه ها از یک جامد ارتباط با خدا زندگی. بسیار آشکار است از یک جامد مشتاق ارتباط با او. خدا برکت است که ما به وفور و ما هیچ جایی برای شکایت اما فقط به من بدهید با تشکر.

“شما به من نشان می دهد مسیر زندگی: در حضور شما پری از شادی در دست راست خود را وجود دارد لذت برای همیشه.” — مزمور 16:11

بنابراین وجود شما به آن را دارند: هنگامی که ما شروع به انتشار قدرت کلمه در زندگی ما شروع به غلبه بر افسردگی روحی با لذت فراوان خداوند در جریان زندگی ما است.

ممکن است شما یک زندگی جریان با لذت فراوان و رو به رشد رفاه!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.