كرونا اول!

زبانک  > متفرقه >  كرونا اول!
0 Comments
كرونا اول!

[ad_1]

بسياري از ناظران پديده كرونا را از حيث اهميت و دربرگيري با جنگ دوم جهاني مقايسه كرده‌اند. رهبران غربي از جمله خانم مركل به صراحت گفته‌اند كه پس از جنگ دوم و تاكنون با بحران به اين اندازه مهم مواجه نشده بودند. حال ببينيم كه وضعيت كشورهاي اصلي غرب در مواجهه با اين بحران چگونه است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.