مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

زبانک  > متفرقه >  مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی
0 Comments

در صورت انتقال مالکیت وسیلهی نقلیه، فروشنده مکلف هست فوراً کارت مشخصات را به شهربانی محل تسلیم نماید. در مواقعی که صاحب وسیلهی نقلیه آدرس خویش را تغییر‌و تحول می دهد بایستی ظرف ۴۸ ساعت ادارهی شهربانی را کتباً از نشانی نو خویش با خبر سازد. وسیلهی نقلیه عمومی که در هر شهر شمارهگذاری می گردد بایستی تنها در همان شهر و منطقهای که شهربانی تعیین می‌کند به کار پردازد، مگر این که موافقت شهربانیهای مربوط اساسی تغییر محل عمل جلب شده باشد و الا از فعالیت کردن آن دوری خواهد شد. صاحب وسیلهی نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اساسی یا رنگ آن را را تغییر‌و تحول دهد، مکلف است قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت به دست آوردن اذن تسلیم نماید تا پس از تغییر آنها کارت مشخصات جدید صادر گردد. پلاک عقب بایستی در محلی کارگزاشتن گردد که اساسی نور چراغ عقب وسیلهی نقلیه قابل خواندن باشد. قدرت ترمز پایی می بایست به قدری باشد که در راههای مختلف طبق جدولهای بینالمللی که ملاک عمل کارشناسان تصادفات هدایت و رانندگی می باشد بتواند اهمیت عجله معین از ادامهی حرکت وسیلهی نقلیه دوری نماید. پس از برطرف کردن خطا یا این که آماده شدن موجبات استرداد پلاک ذکر شده در بند ۲ پلاک به صاحب و مالک وسیلهی نقلیه مسترد خواهد شد. ۲- در گزینه ذکر شده در ماده ۴۳ اصلاحی این آییننامه. همه دارندگان وسایل نقلیه موظفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آییننامه نشانی دقیق خود و مشخصات کامل وسیلهی نقلیه خود را به شهربانی محل شمارهگذاری اعلام دارند. درصورتیکه وسیلهی نقلیه اساسی سه چرخ یا بخش اعظم باشد یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن کارگزاشتن میگردد. استعمال از آن مقرون به صرفه خواهد بود، وسعت مثال پرسش ها دین نامه رانندگی ای که در اختیارتان گذاشته میگردد بخش اعظم هست و در آزمونهای آزمایشی متعددی شرکت خواهید کرد. هر سازنده یا فروشنده وسیلهی نقلیه مکلف است دفتری برای تصویب سابقهی به کارگیری از شمارههای ویژه و انتخاب همین که در چه مدت و چه تاریخی شمارهی ویژه بر بر روی چه وسیلهای نصب و به وسیله چه اشخاصی از آن استعمال شده، نمونه سوال آیین طومار نور اصلی پاسخنامه داشته باشد. ۱- هر گاه پلاک اشتباهاً به وسیلهی نقلیهای کارگزاری شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *