معرفی انواع الکترود و کاربرد آنها در صنعت

زبانک  > متفرقه >  معرفی انواع الکترود و کاربرد آنها در صنعت
0 Comments

یکی از از طرز های نسبتا جدید، بیش تر کردن پودر آهن به روکش الکترود می باشد. اخیراً انواع دیگری به همین شش مجموعه اضافع شده و روکش الکترود از حیث مدل محصول به نیکی تیم طبق جدول پایین تقسیم می شود. برروی یک قطعه جداگانه ازهمان محصول اهمیت وضعیت ذکر شده دراستاندارد ضمن جوشکاری مثال چک شیمیایی تنظیم می گردد. کالا پوشش الکترود ها معمولا از سلولز، آهک، آزبست، اکسید سدیم و … به طور معمول روکش الكترود را از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس یا این که آزبست انتخاب میکنند. در همین طبقه بندی، خود روکش ها به اشکال سلولزی، روتیلی، اسیدی، اکسیدی، قلیایی یا قلیل هیدروژن و روتیلی اهمیت پودر آهن نوع بندی شده است. جهت دوری از خطای جوشکار زمان جوشکاری خوبتر است کارشناس مربوطه به صورت رندوم آمپروولتاژ وسرعت دست جوشکار را در دست گرفتن نماید. ارتقاء ایریدیم به پلاتین، مقاومت مکانیکی را بیشتر کرده و به کارگیری خدمات بدون دردسر از الکترود را به جهت مدت طولانی تضمین می کند. آزمایش ضربه: بسته به جور الکترود مصرفی ونوع استاندارد گزینه به کارگیری دمای تست ضربه مشخص ودرصورت استعمال از دمای ذیل صفرقطعه به مدت حد اقل یک ساعت دردمای آیتم لحاظ درفریزر حفظ می شود که پس از آن قطعه می بایست اصلی استعمال از ژاکت های اختصاصی جهت جلوگیری از بالا رفتن دمای آن به دستگاه ضربه منتقل شود. 7-2: قطعات آزمایش ضربه (سه قطعه): قطعات می می بایست طوری ساخته شوند که رویکرد شیار به طرف طول جوش باشد بنابراین محور رأس شیار عمود برطول جوش قرار خواهد گرفت. مثال سازی برای آزمایشات مکانیکی: قطعه آزمایش کشش(یک قطعه): برای همین منظور نخست دارای به کار گیری از هوا برش یا فرز از طرف طول جوش تا منتها الیه مربوط به تست جاذبه را قطع کرده، آنگاه دارای دستگاه تراش به ابعاد آیتم قیمت الکترود استیل فیلارک لحاظ می رسد. جهت مهیا سازی پلیت های مورد استعمال در فرایند جوش در آغاز طول وعرض وضخامت مورد نیاز میزان گیری و پس از تهیه و تنظیم مثال اهمیت به کارگیری از دستگاه صفحه تراش زاویه مورد نیاز استاندارد ساخت می گردد. وسايل مورد نیاز انجام آزمايش: دستگاه جوشکاری بروش SMAW (جوشکاری برق) دستگاههای نمونه ساز تراش ـ کاغذ تراش ـ فرز ـ اره لنگ ـ فرز دستی دستگاه زاویه سنج دستگاه یونیورسال جاذبه و خمش دستگاه کوانتومتر کچ حرارتی یا این که ترمومتر دستگاه برش هوا دستگاه سنجش شعاع دوربین ودیویی دیجیتال جهت پهناور نمایی دستگاه ضربه 300Jole فریز سازی مرحله بایستی به مدل ای باشد که تمیز کاری تراز درضخامت قطعه موثر نباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.