نقشه گانگستری برای ربودن مرد بیلیاردباز!

زبانک  > متفرقه >  نقشه گانگستری برای ربودن مرد بیلیاردباز!
0 Comments

[ad_1]

یکی از متهمان که خود را منصور معرفی می‌کرد، به من گفت یک پالت در بانک مرکزی گم شده است و ما یک ماه است تو را زیر نظر داریم و متوجه شده‌ایم که تو این کار را کرده‌ای و با افرادی در بانک مرکزی ارتباط داری. من خیلی ترسیده بودم و نمی‌توانستم حرفی بزنم، چون کلت داشتند و مرا تهدید کردند…

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.