هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

0 Comments

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده باید اهمیت توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اساسی دقت به موضوعاتی چون ارتقا اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که به جهت ارتقا عجله و توان خودرو آیتم به کار گیری قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید همین گزینه یکی از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک کار مشقت بار و مستمند به علم منحصربه‌فرد در حیث گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که بها اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک خودرو پرقدرت و با کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، کلیدی شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حیاتی طراحی و تولید همین قطعه مهم دارد، دوران و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از حیث جنس و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می شوند و پروسهی انجام همین حادثه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، فراوان پرسرعت و آسانتر است و همین مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *