هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

0 Comments

گاز زیر فشار از طریق سوراخ دربین دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به داخل شیار رینگ پیستون خط مش پیدا می کند. همین رینگ، روغن مازاد را از جداره سیلندر پاک کرده و آن را به کارتر برمی گرداند. براین اساس ممکن میباشد حلقه اهمیت 0.061 اینچ گپ در آن نصیب سیلندر باشد و همین مقدار تلورانس بینابینی میباشد که سازنده پیشنهاد می کند. همانگونه که ملاحظه می شود اصلی وجود لبه شیبداری در قسمت بالایی حلقه پیستون، هنگامی که پیستون و رینگ به سمت بالا حرکت می کنند، حلقه بر بر روی لایه روغن بر روی جداره سیلندر لغزیده و از جارو نمودن روغن به سمت محیط احتراق دوری می شود، درحالیکه زمان حرکت رینگ و پیستون به سمت پایین، توسط کناره تیز رینگ، روغن ها از روی دیواره سیلندر جارو شده و از شیوه جا رینگی و شکاف ها و شیارهای جا رینگی به درون پیستون و نهایتاً به درون کارتل جهت دهی می شود. در علیه در برخی از موتور ها بوش مستقیما اهمیت آب در تماس هست و خنک می شود که به آن بوش خیس گفته می شود. بالاترین شیار پیستون حیاتی یک حلقه چگالی پیستون می باشد که وظیفه کلیدی آن عایق بندی و پرهیز از هر مدل نشتی در داخل محفظه احتراق در طی فرآیند احتراق می باشد. به گزارش سایت خبری ساعد نیوز ، پیستون (Piston) این قطعه منتخب از سیستم احتراق داخلی ماشین هست که با فشار گاز ناشی از احتراق در محیط احتراق بالای سیلندر عمل می کند. چنانچه گاز احتراق بتواند از رینگ دانسیته عبور کند، همین گازها اهمیت رینگ های وایپر به دام می افتند. رینگ پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت آلوده و کثیف و روغن آلوده و کثیف قرار می گیرد که سبب ساز به کاهش ارتفاع عمر همین قطعات می شود. از آنجایی که پیستون ها در ارتفاع عمر موتور، میلیون ها بار بالا و پایین می روند، عایق بندی پیستون ها از دارای متعددی برخوردار است. در ارتفاع پروسه احتراق، نیروی گازهای زیر فشار، حلقه پیستون را به دیواره سیلندر فشار می دهد. همین عبارت در اصطلاح به رینگ های فلزی گفته می شود. کار مهم عایق کاری را بخش انعطاف پذیر انجام می دهد که به بخش فلزی چسبیده است. اعتنا کنید که در قسمتهای بالای سیلندر میزان خوردگی عمده است پس مقدار گپ رینگ به 0.012 اینچ می برسد که سبب افزایش گپ حلقه به مقدار 0.036 اینچ می شود. در این شرایط ماشین به طور پیوسته دود می دهد! پروفیل I-beam حداکثر مقاومت سازه ای را با دست کم هزینه وزن می دهد و مثل پیستون ، می خوا‌هیم وزن میله اتصال را تا حد ممکن تحت نگه داریم. سایز پیستون به دسته ای در لحاظ گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. پیستون ماشین نام قطعه ای است که حتما بارها به گوشتان خورده است. فشار اعمال شده بر بر روی حلقه این قطعه نسبتاً اهمیت فشار گازهای احتراق متناسب است. شیارهای حلقه نباید ساییده شده باشند، و می بایست تحلیل کنیم که بازی محور گژن پین و بوش گژن پین بیش از حد نباشد، و لقی نداشته باشد. همین حلقه ها در باطن شیارهای پیستون قرار دارند و از خروج مخلوط سوخت و هوا از بالای محفظه احتراق دوری می کنند تا فرآیند انفجار و حرکت پیستون به سهولت انجام شود. موتور ها بر شالوده روش چیدمان به دو مدل خطی و V صورت تقسیم می شوند . پیستون (piston) قطعهای استوانهای صورت می باشد که انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می‌نماید و درنهایت این حرکت، به چرخها و بهصورت حرکت چرخشی منتقل میشود. اضطراری به ذکر می باشد در زمان ایجاد شیار، شیار عمودی را مقداری مایل ساخت می کنند تا سیلندر، مبتلا خط اتادگی نشود. همین مرحله صاف از طریق تولید یک انحنا ریز بر بر روی رینگ موتور بوجود میآید که حساس چشم نیز دیده نمیشود. 2- درز بندی گوشه و کنار احتراق و خودداری از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در فعالیت موتور خلل ایجاد نماید که رینگ ها وظیفه آب بندی و پرهیز از این آیتم را بر عهده وظایف رینگ های پیستون دارا‌هستند . به طور معمول در موتور ماشین از حلقه پیستون چدنی استفاده می شود، در حالی که موتورهای پرقدرت از حلقه های اساسی کالا چدن نشکن کرومی استفاده می کنند. همین عایق بندی با یک سری رینگ یا حلقه انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. بدیهی است که در بلوک سیلندر یک خودرو ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست بدین ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین عمده شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن ماشین نیز افزایش پیدا می کند. در برخی موتورها بوش با آب در تماس نمی باشد و به آن بوش خشک گفته می شود. وقتی که رینگ ها آغاز به فرسودگی می کنند، بضاعت و توان آن‌ها برای عایق بندی گاز احتراق کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *