کرونا، پزشکی از راه دور و مسأله سالمندان

زبانک  > متفرقه >  کرونا، پزشکی از راه دور و مسأله سالمندان
0 Comments
کرونا، پزشکی از راه دور و مسأله سالمندان

[ad_1]

ضروریست در وضعیت موجود و ادامه روند همه گیری، در ابتدا زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از اینترنت برای اقشارو طبقات مختلف فراهم شود. وسپس طرح سلامت مجازی با توجه به الگو‌های قومی، فرهنگی، جغرافیایی و البته طبقه اقتصادی شهروندان به ویژه سالمندان طراحی و پیاده سازی شود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.