0 Comments
موج فزاینده کرونا در میانسالان و جوانان در تهران

موج فزاینده کرونا در میانسالان و جوانان در تهران

[ad_1] ماهر با تاکید بر اینکه تخت‌های بیمارستانی ما به سرعت در حال پر شدن است، گفت: با تکمیل یک به یک بیمارستان‌ها و به خصوص تخت‌های ویژه، بیماران به سایر بیمارستان‌ها ارجاع داده می‌شوند. ولی ظرفیت‌ها محدود است و به زودی با اشغال تخت صد در صد بخش‌های ویژه مواجه خواهیم شد. [ad_2] Source […]

0 Comments
پایان تلخ قرار ملاقات با دختر جوان

پایان تلخ قرار ملاقات با دختر جوان

[ad_1] روز حادثه هم با لاله قرار داشتم که یکباره پسر جوانی که نمی‌دانم چه کسی بود، به سمت من آمد و به‌شدت من را کتک زد. او به سرم ضربه‌ای زد که بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم، بخشی از بدنم کار نمی‌کرد [ad_2] Source link